Vols que la Tronada peti més fort? Vols que hi hagin més concerts a la Festa Major? Fes un donatiu econòmic a la Festa Major, col·labora-hi i aprofita’t dels avantatges fiscals!

Aquest any, els Administradors de la Festa Major hem encarregat a la Cooperativa Colectic, la programació d’una pàgina web per tal que les persones que desitgin, puguin fer un donatiu econòmic a la Festa Major. Així doncs, qualsevol persona, estigui on estigui, pot ajudar mitjançant aquest donatiu a millorar la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

Mitjançant aquesta aportació les persones físiques que facin un donatiu superior a 50€, podran descomptar a la seva declaració de renda el 75% de l’aportació dels primers 150€ donats i el 30% de l’excés. I com a premi a la fidelitat, si els 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius per imports iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior, aquest 30% augmentarà al 35%.

Exemple pràctic:

Si en dones 150€ la fundació en rep 150€ però a tu te’n costa 37,50€ (150€ x 75%= 112,50€ deducció; 150€-112,50€=37,50€)

Si en dones 200€ la fundació rep els 200€ però a tu te’n costa entre 70 i 72,50€ dependent de la teva fidelitat   

 

Donatiu de 200€

Donant Fidel

Donant ocasional

Deducció primer tram (fins 150€)

150€ x 75% = 112,50€

150€ x 75% = 112,50€

Deducció resta (tram superior a 150€)

50€ x 35% =   17,50€

50€ x 30% =   15,00€

Deducció Total

130,00€

127,50€

Cost pel donant

200€ - 130€ =   70,00€

200€ - 127,50€ =  72,50€

Durant els primers mesos de l’any següent de celebrar la Festa Major (presumiblement gener o febrer) es farà arribar a tots aquells que hagin fet un donatiu superior a 50€ el corresponent certificat per poder-se descomptar l’import a la declaració de renda.

Col·labora amb la Festa i aprofita’t dels avantatges fiscals!